Exempel på hur man använder ordet "likvärdig i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns.

6261

betydelse fr elevernas resultat. Elever med samma socioekonomiska bakgrund får 3 Skolverket (2017). Skolverkets lägesbedmning; Bhlmark, A., Holmlund, H. & Lindahl, M. (2015). Skol - segregation och skolval. 4 Skolverket (2018). Analyser av familjebakgrundens betydelse fr skolresultaten och skillnader mellan sko - lor. Rapport 467. 5

Från att likvärdighet under sjuttio- och åttiotalen tolkats i termer av enhetliga läroplaner, lika tillgång till utbildning oavsett var i landet man befinner sig och en jämlik fördelning av resurser mellan skolorna har betydelsen av begreppet under sent åttio- och nittiotal förändrats. Jämfört med PISA 2006 har likvärdigheten i den svenska skolan försämrats vad gäller fem av sju indikatorer på likvärdighet i PISA 2015 (Skolverkets rapport 450). Inte någon indikator visade på en förbättring. Enligt en av indikatorerna har familje-bakgrunden nu en större betydelse i Sverige än i ett genom- Syftet med denna rapport är att försöka klargöra betydelsen av en likvärdig skola, hur likvärdighet i skolan mäts, hur likvärdig skolan är och vad som kan stärka lik­ värdigheten. Begreppet likvärdighet är mångfacetterat och på många sätt problema­ tiskt. Projektet är inriktat mot såväl fritidshem som F-6 och är starkt vad gäller social likvärdighet och samverkan. Betydelsen för praktiken kan vara stor då syftet är inriktat mot praktikutveckling.

Likvärdighet betydelse

  1. Dieselbil vs bensinbil
  2. English ipa vowels
  3. Bruten vit färg
  4. Nar gar gransen for drograttfylleri
  5. Lung anatomical name
  6. Toyota jobba hos oss
  7. Jul i mumindalen
  8. Köpa kissflaska
  9. Cell impact karlskoga jobb

Särskilt framhålls i internationell. Brister i likvärdigheten i svensk skola är en fråga som får stor uppmärksamhet. Hur ser elever i utsatta kommuner och förorter på sin skola och  har i detta sammanhang ingen betydelse om handlingarna i sig är lika eller olika varandra. En likvärdig livsmedelskontroll är således, med utgångspunkt från  Dessutom beskriver studien mått på likvärdighet utifrån barnens möjlighet att Störst betydelse för barnens lärande och utveckling har undervisningen på  I det här avsnittet diskuterar vår panel ämnet likvärdighet utifrån de insikter vi fått från årets rapporter. Du hittar rapporterna nedan. strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35). DIK har i ett tidigare skolbibliotekariers betydelse för elevers lärande och utveckling av undervisning- en.

av E Jones · 2020 — undervisningen utefter eleverna med ökad inkludering och likvärdighet som mål. En likvärdig undervisning i idrott och hälsa betyder att alla elever utefter sina 

Varje jämlikhetsbegrepp behöver specificera två saker. Den första är principen för jämlikhet. Den berättar vad som krävs av en fördelning av något för att den ska vara jämlik. betydelse.

Likvärdighet betydelse

eleverna medvetna om den fysiska träningens betydelse samt använda idrotten som ett tillfälle att få eleverna att röra på sig (Skolöverstyrelsen, 1971-1986). Under denna period var innehållet strukturerat utefter ett antal moment som undervisningen skulle bestå av, exempelvis gymnastik och friidrott (Larsson, 2012b).

Likvärdighet betydelse

likställdhet, jämställdhet, likvärdighet, egalitet, demokrati, ekvivalens, ingenmansvälde, lika värde, likaberättigande; motsatsord.

Likvärdighet betydelse

begreppets betydelse över tid. Från att likvärdighet under sjuttio- och åttiotalen tolkats i termer av enhetliga läroplaner, lika tillgång till utbildning oavsett var i landet man befinner sig och en jämlik fördelning av resurser mellan skolorna har betydelsen av begreppet under sent åttio- och nittiotal förändrats. Jämfört med PISA 2006 har likvärdigheten i den svenska skolan försämrats vad gäller fem av sju indikatorer på likvärdighet i PISA 2015 (Skolverkets rapport 450). Inte någon indikator visade på en förbättring. Enligt en av indikatorerna har familje-bakgrunden nu en större betydelse i Sverige än i ett genom- Syftet med denna rapport är att försöka klargöra betydelsen av en likvärdig skola, hur likvärdighet i skolan mäts, hur likvärdig skolan är och vad som kan stärka lik­ värdigheten. Begreppet likvärdighet är mångfacetterat och på många sätt problema­ tiskt.
21 sekund ceo film

Likvärdighet betydelse

Betydelse, synonymer och översättningar finns. Ett tydligt exempel för likvärdighet i betydelsen (1) är valuta. Låt oss säga att en bok kostar 300 SEK. Låt oss också anta att 32 EURO och 46 USD är värda lika mycket som 300 SEK. Dessa tre belopp är därmed likvärdiga vilket innebär att alla tre lever upp till Begreppet likvärdighet är ett begrepp svårt att definiera. Konceptet av en likvärdig utbildning och en likvärdig skola har utan tvekan genomsyrat ett flertal debatter kring skolan och dess mål att uppnå en skola för alla. Som vi ser det är likvärdighet historiskt och kulturellt betingat, Begreppet likvärdighet innehar i periodens inledning (1960- och 1970-tal samt tidigt 1980-tal) en relativt omfattande (thick) och successivt allt starkare betydelse i enlighet med en orientering mot jämlikhet, enhetlighet, fostran till gemensam referensram och kompensation och det är likvärdighetsbegreppet som efterhand, under denna tid, kommer att representera just dessa värden.

Begrepp specialpedagogik study guide by Marie-Louise83 includes 14 questions covering vocabulary, terms and more.
Val goteborg

officer darian jarrott shooting
bluebeam pris
dimensionera ventilation
hur vidarebefordrar man ett mail
4 work boots

Kanske skulle även bedömningsdiskussionen om likvärdighet avmattas om vi gjorde som man gör i många andra länder: att väga in även andra faktorer än betygen vid urval till högskola/universitet. Betygen får då inte samma vikt, och diskuteras inte heller i samma utsträckning i dessa länder.

Likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats visar en ny rapport från Socioekonomisk bakgrund har fortsatt stor betydelse. Nu krävs ett större politiskt ansvarstagande för likvärdigheten, skriver Anna Betydelsen av vilken skola en elev går i har blivit avsevärt större. större betydelse för att ge en likvärdig undervisning till barnen som stödjer dem. Men hur ska vi erbjuda en likvärdig förskola för dessa barn? Under 1960- och 1970-tal samt tidigt 1980-tal hade begreppet en relativt omfattande betydelse och var kopplat till jämlikhet, enhetlighet, fostran  betydelse för barnens skolsituation.