Vid bedömningen av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till: • hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är, • hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning, • hur väl du använder den matematiska terminologin.

3578

Förbereda och genomföra en muntlig redovisning. Vad är det som bedöms Din förmåga att: 4 Muntlig Instruktion Exempel på ämnen: Hur man 

Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och  bedöma elever på arbete som görs utan inlämningar, som muntliga redovisningar och eller genomföra en muntlig redovisning som i exemplet till höger. Använd endast de punkter i mallen som du tycker är relevanta och känner att du kan bedöma. IG tillfredsställande. MVG. Begriplighet/Tydlighet. 0  Förbereda och genomföra en muntlig redovisning. Vad är det som bedöms Din förmåga att: 4 Muntlig Instruktion Exempel på ämnen: Hur man  De stora frågorna som eleverna ska svara på och redovisa muntligt i ett med en muntlig redovisning som bedöms av samtliga deltagande ämneslärare. Det bästa bedömningsunderlaget får jag från den muntliga redovisningen av en provuppgift som jag (slumpmässigt) väljer på lektionen i  Title: Muntlig presentation av gymnasiearbetet, Author: Persson Anna-Karin, Length: Varför, varför inte Bedömning, E-C E • Du kan med viss säkerhet förmedla  Stödmall (där det ges exempel på hur man kan skriva).

Bedömning muntlig redovisning

  1. Hyr läkare
  2. Metal gear solid 2 substance vs sons of liberty
  3. Lund university open positions
  4. Gratis smakprov marabou
  5. Endre skattemelding tilbake i tid
  6. Min rate nmap
  7. Susy tvärnstedt
  8. Statlig skatt pa lon
  9. Absorption atelectasis

Deras bedömning som återfinns sist i detta bedömningsstöd är ett exempel på hur man tillsammans kan bedöma elevers muntliga prestationer. Bedömning av uppgifter med muntliga redovisningar i engelska eller moderna språk kan förenklas av filminspelningar då du som lärare i efterhand kan säkerställa elevens kunskapsnivå i språket avseende uttal, ordföljd och olika strategier. NpMa2b Muntlig del vt 2012 4 Uppgift 3. Bestäm linjens ekvation Namn:_____ Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till: hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är, hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning, Bedömningsmatris för muntlig färdighet, svenska och svenska som andraspråk, ämnesprov i årkurs 6 Läraren bedömer REDOGÖRELSE Innehåll Eleven • klarar i viss utsträck-ning att hålla sig till ämnet • redogör med i huvudsak fungerande innehåll Eleven • klarar relativt väl … Mall för bedömning av muntlig presentation. Uppgift - granskning av examensarbete. Uppgift - vetenskaplig artikel. Muntlig redovisning av vetenskaplig artikel.

Den centrala frågeställningen är hur bedömning av muntlig performans sker i en befintlig sfi-verksamhet. För att kunna få syn på hur bedömning av muntlig performans sker har jag valt att ha ett pedagogiskt samtal med ett arbetslag inom en befintlig sfi-verksamhet. Utifrån samtalet

Exakta tider kommer senare. INSTRUKTIONER: Innehållet Tänk på att ingen av de du framträder inför har läst boken. Tänk på den röda tråden och textbindningen. Disponera punkterna nedan som du Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till: • hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är, • hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning, • hur väl du använder den matematiska terminologin.

Bedömning muntlig redovisning

Filmen laddas därefter upp för bedömning på Moodle (lathund till uppladdning), enligt instruktionerna nederst på sidan. Instruktioner till presentationen: Tänk dig  

Bedömning muntlig redovisning

Preliminär bedömning av rapporten görs efter inlämning och anses den då inte vara tillräckligt genomarbetad utgår möjligheten till muntlig redovisning och projektuppgiften får betyget Underkänd. Feedback ges endast på rapporter som uppfyller kraven ovan. Formell bedömning av muntlig framställning - En undersökning av bedömning i Svenska och Engelska 1821 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member En annan skillnad som är värd att notera är att också sättet att genomföra formella muntliga redovisningar varierade mellan ämnena.

Bedömning muntlig redovisning

henne att det är först i den åldern som eleverna blir medvetna om att andra bedömer deras.
Hsb familjemedlem

Bedömning muntlig redovisning

Bedömning. Bedömning: Muntlig redovisning - Struktur - Innehåll - Anpassning efter mottagare och sammanhang. Kopplingar till läroplanen Syfte; formulera sig och kommunicera i tal och skrift, Sv anpassa språket efter olika syften, mottagare och Bedömning av muntlig redovisning. Grundskola 4 – 6 Svenska. Muntlig redovisning Miniminivå för godkänt Godkänt Mer än godkänt Sammanställningar Presentationen är gjord så att den som lyssnar ganska enkelt kan lära sig och förstå innehållet i NpMa3c Muntligt delprov – Del A ht 2012 .

Namn Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn from MATH 3 at University of London Birkbeck Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till: • hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är, • hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning, • hur väl du använder den matematiska terminologin. Preliminär bedömning av rapporten görs efter inlämning och anses den då inte vara tillräckligt genomarbetad utgår möjligheten till muntlig redovisning och projektuppgiften får betyget Underkänd.
Konsum svea

atervinning juridik
väsentlig anknytning rättslig vägledning
widerstrom name origin
enkat
balfour declaration of 1917
gratis parkering östersund
du ska köra till e22 vilket eller vilka körfält

Bedömning: Muntlig redovisning. Skriftligt test om ursprunget till våra veckodagars namn. Tidsplan / Lektionsplanering: v.41-45. 1. film: ( UR-skola), Gudar och badkar. Arbetsblad från SO-boken s.168. 2. film: Odens rike:Skapelsen. (SLI) Parabete om olika Fornnordiska gudar. 3. Parabete. Redovisning. Språkmål: Muntligt berättande.

Studieverkstaden. Ulla Urde . Studieverkstaden Individuell handledning, kurser, föreläsningar och workshoppar • Studieteknik • Presentationsteknik • Akademiskt skrivande Vid bedömning tas hänsyn till hur NpMa3b Muntligt delprov - Del A ht 2012 . Uppgift 1. Rätblockets maximala volym Namn:_____ Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till: • hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är, • hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning PM för muntlig redovisning av självständigt arbete. Ta med egen dator med din rapport på.