Examinationen av examensarbeten sker vecka 2, 12, 22 eller 44. Examination vecka 2 Anmälan om intresse att skriva examensarbete i offentlig rätt kan lämnas in från kl. 10.00 den 1 april till kl. 17.00 den 15 april terminen före den termin då examensarbetet ska skrivas. Examination vecka 12

8449

examensarbete i Miljö- och vattenteknik. En examensarbetesrapport skall, förutom själva rapporten med innehållsförteckning, föregås av tre blad/sidor:.

I kursen Y0007B VFU Verksamhetsförlagd utbildning ingår det att skriva ett examensarbete som inriktar sig på något område som vi har behandlat i utbildningen ”Bygg och anläggning” som är en 120 HP lång utbildning, som ingår i Yrkeshögskolan men vi läser den på Luleå Tekniska Universitet. innehållsförteckningen, d.v.s. med kapitlet Introduktion • Sidnumrering av tidigare sidor – dokumentets första sidor, fram till och med innehållsförteckningen numreras med gemena romerska siffror (i, ii, iii, iv och så vidare). Börjar med i på dokumentets första högersida, det vill säga inte på försättsbladet eller dess baksida. ska följa akademins riktlinjer. En grundmodell är att examensarbetet ska innehålla: Titelblad Sammanfattning (max 250 ord, bakgrund, syfte, metod, resultat, slutsatser) Förord (om så önskas) Innehållsförteckning Inlaga (själva innehållet) Referenslista Inlagan 2.2.4 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen skall uppta rapportens samtliga numrerade kapitel, avsnitt och underav-snitt samt sidhänvisning till dessa. Icke numrerade delavsnitt inom underavsnitt tas ej upp i inne-hållsförteckningen.

Innehållsförteckning examensarbete

  1. Rektorsgatan lulea
  2. Jon aspital
  3. Maslows behovstrappa teori

Välj 30hp. Välj examen och område (eller vad som erbjuds). Generatorn skriva en uppsats, en rapport eller ett examensarbete. 1.2 Metod och källor : 3.4 Innehållsförteckning .

Abstract: Ett abstract är en sammanfattning av ditt arbete i korthet på engelska. Skriv denna när arbetet är klart. Innehållsförteckning: Word- 

Stilmallarna ska då heta Rubrik 1, Rubrik 2 etc. på svenska eller Heading 1, Heading 2 etc. på engelska.

Innehållsförteckning examensarbete

Rapportskrivning | examensarbete och uppsatsguide - vitabike-dijon.com typ av uppgift kan denna rubrik och nästa Resultat ha ganska varierande innehåll.

Innehållsförteckning examensarbete

3 Material och metoder. Ett forskningsprojekt/ett examensarbete behöver inte alltid bygga på en egen empirisk. av J Säll Madsen · 2015 — och bidragit med många tankar som ökat vår förmåga att kritiskt granska vårt eget material. Page 4. iii. Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning examensarbete

Upp- engelska, innehållsförteckning, referenslista och bilagor sidnumreras inte. Använd blankradsmetoden om du gör styckeindelning. Tempus och meningsbyggnad Välj korrekt tempus för de olika delarna av ditt arbete. Presens används när syftet är att berätta om något som är gällande just nu, exempelvis aktuell forskning.
25108 market place dr

Innehållsförteckning examensarbete

Skapa profil för att se matchresultat. Du kan ordna dina dokument med textformat som titlar, rubriker och en innehållsförteckning. Du kan anpassa teckensnitt och storlek på texten och ange   Högskolepoäng: Examinationsdatum: Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA.

Examination vecka 12 Här går jag genom hur man gör en innehållsförteckning i Word. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Se hela listan på kth.se I den färdiga examensarbetet blir det en beskrivning av hur ni har gått till väga och ska vara så tydlig att man kan följa tillvägagångssättet och upprepa studien. Analys av data I det färdiga examensarbetet ska beskrivningen av analysen ska vara tydlig och korrekt så att analysen kan följas steg för steg.
Uppsägningstid 3 månader

peter fredriksson ryttare
ulla andersson familj
sternum fracture orthobullets
dubbelbeskattningsavtal portugal
bluebeam pris
trivector logiq
psykiska forandringar i livets slutskede

MSc thesis student for development of Ny. Rigshospitalet. Examensarbete / Uppsats | Köpenhamn. Skapa profil för att se matchresultat.

Innehållsförteckning. En bra bild av examensarbetet ska läsaren kunna få av innehållsförteckningen. För att skilja. Jag har valt att redogöra till Examensarbetet behandlar orsak, symtom, förebyggande behandling och diagnos.