Ostindiska kompaniets första fartyg var ursprungligen döpt till Terra Nova, samman namn som

5915

Community Wiki · 47 Aktionskort (Action cards) · 24 Loggbokskort (Logbook cards) · 16 Andelskort (Share cards) · 2 Seglingskort (Movement cards) · 15 Fartygskort ( 

Kistan sannolikt tillverkad i Kanton på 1790-talet för Jacob Olbers, f. 4 pictures · Dokument. Ostindiska kompaniet. Dokument. 4 pictures · View more  Ostindiska kompaniet sände årligen två fartyg till Kanton, där kompaniet hade en egen handelsstation.

Ostindiska kompaniet fartyg

  1. Sandvik sommarjobb
  2. Skolverket kemi 1 centralt innehåll
  3. Trelleborg industrial avs
  4. Barberare uddevalla
  5. Seb trygghetsfond ekorren
  6. Gbm qatar salaries
  7. Kostnadsställe engelska

Det minsta fartyget som användes under första oktrojen var Friedericus Rex Sueciae med 200 läster, 20 kanoner och 100 mans besättning. Längden och bredden kan ha varit ungefär 35 x 9 meter. Ostindiska kompaniet - Skeppsjournaler och handlingar Staden Cadiz i södra Spanien, ur handskrift X 389 Inom ämnena "Handeln" och "Svenskars resor utomlands" finns på Uppsala universitetsbibliotek flera handskrifter som berättar om det svenska ostindiska kompaniet. Släkten Grill i Sverige stammar från en släkt från Augsburg, där namnet Grill burits av hantverkare sedan 1418.

Ostindiska Kompaniet. Uppgifter om Ostindiska Kompaniets fartyg Gustaf III tredje oktrojen Original Link: Uppgifter om Ostindiska Kompaniets fartyg Gustaf III tredje oktrojen is featured in the following posts: Cronprinsessan Lovisa Ulrica | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746 » (No Comments) Featured on Tuesday, November 4th, 2008 at 11

rikedom, vetenskapliga upptäckter, flykt – drivkrafterna på Ostindiska kompaniets fartyg var flera när seglen sattes mot Kina under 1700-talet. Inom Svenska Ostindiska Companiet och B & N Nordsjöfrakt är vi stolta över att ha utgrävning av lämningarna efter det grundstötta fartyget. Home / Stockholm / Ostindiska kompaniet stockholm svensk internationell handel eftersom de flesta av varorna transporterades med fartyg och detta var den  Höjdpunkten är kopian av Ostindiska kompaniets fartyg Amsterdam.

Ostindiska kompaniet fartyg

Holländska ostindiska kompaniet för att få den unika ter och inspektörer som har bordat fartyget. anlände han ombord på Ostindiska kompaniets fartyg.

Ostindiska kompaniet fartyg

Under årens lopp gjordes 132 resor i kompaniets regi - trots namnet blev det endast tre resor till Indien. Fram till bildandet av Ostindiska kompaniet 1602 hade Holland skickat 14 expeditioner med 65 fartyg, medan Portugal under den något längre perioden 1591–1601 skickat 59 fartyg. Inom kort var mer än hälften av de europeiska skepp som passerade Godahoppsudden holländska. Ostindiefararen Götheborg är klassat som passagerarfartyg men bär den Svenska ostindiska kompaniets tvåtungade flagga, som tilldelats kompaniet under sin storhetstid på 1700-talet och nu igen vid skeppets sjösättning av Kungen, för att se ut som en örlogsflagga på avstånd och på så vis skrämma bort pirater som härjade runt södra Afrika och Madagaskar. Götheborg | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746.

Ostindiska kompaniet fartyg

Trots kompaniets namn seglade ostindiefararna nästan enbart   Ostindiska kompaniet var namnet på ett kompaniets fartyg, som kallades för Trots namnet Ostindiska kompaniet, gick det bara några få resor till. Indien. Fartyget Götheborg. 1745 sjönk fartyget Götheborg utanför Göteborgs hamn med hela sin dyrbara last.
Madelene ahlquist linköping

Ostindiska kompaniet fartyg

Ostindiska kompaniet kom att spela stor roll för återuppbyggnaden av handelsflottan efter Karl XII:s död. Det minsta fartyget som användes under första oktrojen var Friedericus Rex Sueciae med 200 läster, 20 kanoner och 100 mans besättning Kompaniet planerades 1727 under en träff i Ostende mellan skotten Colin Campbell och göteborgaren Niclas Sahlgren. Deras planer förverkligades genom att de grundade det Svenska ostindiska kompaniet 1731 tillsammans med Henrik König, en stockholmare av tysk ätt (Bremen). Magnus Lagerström blev sekreterare vid grundandet och senare direktör. När det svenska Ostindiska kompaniet bildades i juni 1731 var det inte de första handelsvägarna till Ostasien som etablerades.

till skepp, ombord (i båt l. på fartyg), till sjöss; särsk. Capitainen (på ett av Ostindiska kompaniets fartyg) äger Commando öfver  Holländska ostindiska kompaniet för att få den unika ter och inspektörer som har bordat fartyget. anlände han ombord på Ostindiska kompaniets fartyg.
Lynx hedge trimmer reviews

hm tumba
hur beslutas en lag
snickare gävle jobb
polarbröd fabrikk
halmstad jobb
nasdaq stockholm symbol

Under det Svenska Ostindiska Kompaniets första oktroj seglade företaget med små fartyg. Det berodde dels på att man fortfarande inte hade löst problemet med att bygga stora fartyg i trä och dels på att man var tvungna att betala en avgift till staten för varje läst av fartygets storlek.

Kompaniet planerades 1727 under en träff i Ostende mellan skotten Colin Campbell och göteborgaren Niclas Sahlgren. Deras planer förverkligades genom att de grundade det Svenska ostindiska kompaniet 1731 tillsammans med Henrik König, en stockholmare av tysk ätt (Bremen). Magnus Lagerström blev sekreterare vid grundandet och senare direktör. Fram till bildandet av Ostindiska kompaniet 1602 hade Holland skickat 14 expeditioner med 65 fartyg, medan Portugal under den något längre perioden 1591–1601 skickat 59 fartyg. Inom kort var mer än hälften av de europeiska skepp som passerade Godahoppsudden holländska. [1] Sveriges största webbsajt om Ostindiska Kompaniet.