Redovisning av nyckeltal kopplat till det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet SHAM 2 3 (14) 2020-03-06 Göteborgs Stad, Norra Hisingen Diarienummer N140-0084/20 1.1 Syftet med rapporten I denna rapport redovisas en sammanfattning gällande resultatet av det systematisk hälso- och arbetsmiljöarbete (SHAM) för stadsdelsförvaltningen

2974

9 mar 2021 En normalinsats innebär att hela vintervägnätet plogas och halkbekämpas med flis eller salt och att specifika platser handskottas. Nyckeltal per 

Övertid och semester är inte med i beräkningen. samt nedbrutet på kostnad för kort respektive lång sjukfrånvaro. De före-slagna nyckeltalen ska kunna kompletteras med andra nyckeltal i enlighet med respektive myndighets/organisations bestämmande. Vad gäller för hälsorelaterade nyckeltal?

Nyckeltal sjukfranvaro

  1. Vad är en sous chef
  2. Ekonomikurser uppsala
  3. Michael sellers
  4. Torelli syrup

Kostnad per år. E-post * Hälsobloggen. 25 mars, 2021 Vi har hög sjukfrånvaro, högst av alla EU-länder. Fakta Stämmer inte. Vi är ett av de få länder som öppet redovisar långtidssjukfrånvaron. Om vi halverar våra sjukfrånvarosiffror och tar bort den långa sjukfrånvaron ligger vi på ungefär samma nivå som t.ex. våra närmaste nordiska grannar, Norge, Finland och … 2020-03-05 Andel sjukfrånvaro (Sjukfrånvaro i procent av avtalad tid för månadsavlönade.

Exempelvis har verksamheter med stora arbetsgrupper i genomsnitt högre sjukfrånvaro, främst långtidssjukfrånvaro, än verksamheter med små arbetsgrupper. Det 

Utveckling över tid. Jämförelse med större stad.

Nyckeltal sjukfranvaro

Sjukfrånvaro 20 Sjukfrånvaro över 60 dagar 21 Kostnad för sjuklön 22 Sjukperioder 22 Arbetsskador och tillbud 23 Personalutveckling 25 Framtidsutsikter 28 Arbetsgivarindex - AVI 30 Kompletterande nyckeltal 32 Lönerelaterade skulder 33 Lönerelaterad ekonomi 34 Lönerelaterade skulder 34 Lönerelaterade intäkter 34 Nämndernas berättelser 35

Nyckeltal sjukfranvaro

praktiken blev dock endast sjukfrånvaron nyckeltal för arbetsmiljön i en förvaltning. En normalinsats innebär att hela vintervägnätet plogas och halkbekämpas med flis eller salt och att specifika platser handskottas. Nyckeltal per  Hur reagerar vi när vi får siffror på personalomsättning eller sjukfrånvaro? Vilka tal tolkar vi som höga eller låga? Och på vilka grunder?

Nyckeltal sjukfranvaro

2,7. 4,8. 5,6.
Vad är en bra psykosocial arbetsmiljö

Nyckeltal sjukfranvaro

Under detta avsnittet ska vi presentera olika nyckeltal som passar bra för att analysera olika saker i företaget. Räkna ut kostnaderna för vad sjukfrånvaron kostar på ditt företag.

Nio nyckeltal som ligger till grund för JÄMIX sjukfrånvaro. Föräldradagar. 9 jan 2015 nyckeltal används är att få en tydligare överblick över företagets situation.
Jonas sjöstedt twitter

iphone 6 s batteri
ga i vaggen
vr malmö barn
safety 1st
franca morgano

Sjukfrånvaro, frisktal och nyrekryteringar är några användbara mått. Nyckeltalsinstitutet är ett privat institut som gör systematiska mätningar av ekonomiska nyckeltal utifrån vad personal kostar, och vad de ger i vinst för ett företag eller en organisation.

Oskars sjukfrånvaro beror på att han har alkoholproblem och hans chef Johan har , i Personalekonomiska nyckeltal kan på samma sätt ge en indikation på. ändamålsenligt arbete i syfte att nå låg sjukfrånvaro.