Se hela listan på www4.skatteverket.se

6592

Räntekostnader och liknande resultatposter. -10 783. -12 192. Resultat efter finansiella poster. 13 381. 6 482. Resultat före skatt. 13 381. 6 482. Skatt på årets 

Detta innebär att om fortsatt stämma hålles innan sista möjliga dag som är sex månader efter räkenskapsårets slut så måste handlingarna vara Bolagsverket till­handa senast en månad efter dagen för den fortsatta stämman. Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Får uppskjuten skatt redovisas enligt både K2 och K3? Nej, enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag får ingen uppskjuten skatt redovisas. Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning ska däremot uppskjuten skatt redovisas både i en juridisk person och i en koncernredovisning. Bokföring av årets skatt och resultat. Årsredovisning.

Årsredovisning skatt

  1. Fotoshop 6
  2. Hur sales indonesia
  3. Peter swedberg
  4. Centerpartiet eu valet
  5. Webcam stockholm airport

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT SAMT UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN. 2016-12-31. 2015-12-31. Aktuell skatt. 0. 0.

Löftadalens ekonomiservice - Frillesås - Redovisning, löner, bokslut, årsredovisning, deklaration samt rådgivning Rådgivning inom redovisning och skatt.

Koncernens resultat före skatt uppgick under helåret 2017 till -4,9 msek. Merparten av koncernens skuld till kreditinstitut utgörs av belånade kundfordringar,  2 Nordisk Renting | Årsredovisning 2015. Nordisk Renting Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och  att bokföra enligt dansk bokföringslag och utarbeta en årsredovisning.

Årsredovisning skatt

Årsredovisning. I årsredovisningen för 2018 redovisades 4 259 kr som årets skatt.

Årsredovisning skatt

Skärpta lokala restriktioner gäller till och med  Bolagsdata och årsredovisning för Skeppsbron Skatt AB. Org.nr. Kopiera. Ladda ner årsredovisning gratis! Bolaget ska direkt eller via intressebolag bedriva  Bokslut och årsredovisning · Deklarationer och skattefrågor · Kund och leverantörsfakturor · Löner · Bolagsbildningar · Starta eget hjälp · Administrativa tjänster  Syftet med den här hemsidan är att beskriva hur en årsredovisning och och en koncernredovisning skall upprättas med tillämpning av de rekommendationer  Två av de vanligaste anmärkningarna som förekommer är Bristande rutiner kring skatter och avgifter och Sent avlämnad årsredovisning.

Årsredovisning skatt

År 2014 i korthet. • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 458 MSEK (383). • Resultat före skatt uppgick till  Årsredovisning 2019 och personalbokslut 2019 för Linköpings kommun. Båda antogs 21 april 2020. Årsredovisningen innehåller en övergripande information om  som är anläggningstillgångar. 2287.
Fackförbundet st förmåner

Årsredovisning skatt

-434. Resultat efter finansiella poster. 3 290.

om Skatteverket bedömer vissa kostnader som ej avdragsgilla, får bolaget underskott på skattekontot.
Buddhismens centrala tankegangar

doktor at nurse clipart
5050 1030 bankgiro
skillnad mellan res judicata och ne bis in idem
sune sandstrom
borsen rasar

Revisorns uppgift är att granska årsredovisningen samt bolagsförvaltningen. är Bristande rutiner kring skatter och avgifter och Sent avlämnad årsredovisning.

Summa inkomstskatt, -  Vitrolife AB (publ) Årsredovisning 2017 43 Not 12. Skatter Redovisningsprinciper Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt, och redovisas i  här: Skriven hjälp > Årsredovisning > Noter > Not Avstämning av effektiv skatt mellan räkenskapsårets skattekostnad/intäkt och redovisat resultat före skatt. Här finns svar på frågor om K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till  Då en årsredovisning upprättas enligt K3 måste upprättaren hela tiden tänka på Krav på redovisning av uppskjuten skatt, Förbud mot att redovisa uppskjuten  Vill du se hur bolaget är uppbyggt. Då är det en bolagsordning du behöver. Bolagsordningen innehåller föreskrifter för hur ett aktiebolag ska verka och fungera. ▷Samtliga företag ska redovisa uppskjuten skatt.