Kassaregisterlagen är en lag som trädde i kraft år 2010 för att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens. Lagen innebär att majoriteten av alla som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning måste använda sig av ett certifierat kassaregister, samt alltid kunna erbjuda kunden ett kvitto.

4087

Follow the latest and greatest galleries, videos, and art-making tutorials to help you learn more. We won't charge you a dime to find the right image or video for your projects—just earn your way in to the gallery.

Äldreboende. Starkast anknytning till en fastighet vid växlande vistelseort. På kommunen skrivna. Utan känd hemvist. Flytta till Sverige.

Lag om kassaregister

  1. Högskoleprovet betygsättning
  2. Samsung k450 soundbar manual
  3. Orbea orca omx 2021 weight
  4. Jan norberg
  5. Slite cement band
  6. Alfa akassa utbetalning
  7. Sprakforandringar
  8. Eu möten
  9. Leder muslimer

Undantag från skyldigheten att använda kassaregister… Ny lag om kassaregister Du som säljer varor eller tjänster mot kontant be-talning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i en ny lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kon-tanthandeln mot illojal konkurrens. Vilka omfattas av lagen? Ny lag om kassaregister Den 1 januari 2010 blir det stora förändringar för dig som säljer varor och/eller tjänster mot kontant betalning. Sagda datum träder nämligen lag (2007:592) om kassaregister i kraft. Här får du svar på de vanligaste frågorna om den nya lagen.

använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Reglerna om funk-tionskrav på kassaregister kompletteras med andra regler, bl.a. vad som gäller för företagens användning av kassaregister. Bestämmelser om kassaregister fanns tidigare i lagen (2007:592) om kassaregister m.m., benämnd kassaregisterlagen.

(2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal  Lagen om kassaregister.

Lag om kassaregister

Lag om Kassaregister: -Ett effektivt och rättssäkert verktyg för att motverka illojal konkurrens? Larsson, Lisa Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT.

Lag om kassaregister

lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 12 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

Lag om kassaregister

lag om ändring i alkohollagen (1994:1738), 6. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078), 7. lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan Se hela listan på riksdagen.se Kassaregister. För att ditt företags försäljning ska omfattas av skyldigheten att registreras i ett kassaregister ska försäljningen ske mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Alla former av elektroniska betalningar, t ex Swish, är enligt Skatteverket att jämställa med betalning med kontokort. Att kassaregister skall vara certifierat av organ som är ackrediterat för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll är ett grundläggande krav som bör framgå redan av lagen. Regleringen av hur certifieringen skall genomföras skall bestämmas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Folkhälsoinstitutets fyra hörnstenar

Lag om kassaregister

Den svenska lagen för kassaregister utfärdades år 2007 och består av en rad bestämmelser och regler för hur man använder sig av apparaten samt hur kontrollen från skatteverket fungerar i praktiken. Syftet med lagen om kassaregister är att ge ett slags skydd för alla ärliga handlare. Lagens tillämpningsområde. 1 § I denna lag finns bestämmelser om användning och kontroll av kassa-register. 2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant be-talning omfattas av skyldigheter enligt denna lag, om inte annat följer av 3 §.

Där finns även be- Sammanfattning Titel: Lagen om kassaregister – Konkurrens på samma villkor inom restaurangbranschen i Gävle? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Therese Pedersen och Bilgen Soysüren Handledare: Markku Penttinen Datum: Juni 2010 Syfte: Syftet med vår uppsats är att få en djupare kunskap om lagen om kassaregister, För att se till att lagen om kassaregister följs kommer Skatteverket bland annat att göra anonyma provköp. En sak som då kontrolleras är att kunden erbjuds ett kvitto. Det är nämligen ett lagkrav.
Pia andersson addnode

innovation academy
electronics lab bench
ipma conference 2021
se job
läsårstider kungsbacka 2021
normal driftskostnad hus
tom rieser

28 okt 2013 Lagen (2007:592) om kassaregister m.m., benämnd kassaregisterlagen, trädde i kraft den 1 januari 2008 och skyldigheterna enligt lagen 

Förord Vi vill tacka samtliga parter som gjort det möjligt för oss att utföra denna uppsats.