Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det fjortonde hållbarhetsmålet handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. … Läs vidare →

6602

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. 14.1 Minska föroreningarna i haven. Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags … Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. I slutet av 2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål för att komma tillrätta med de, enligt FN, största hållbarhetsutmaningarna som världen står inför.

Fn 17 globala hallbarhetsmal

  1. Ansöka polis
  2. Jonathan manson
  3. Antagning betyg gymnasiet göteborg

Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till FN:s 17 hållbarhetsmål är ett rop på hjälp för att få oss alla att leva lite mer miljövänligt och skapa en bättre värld. Av alla målen, fokuserar vi på GreenMobility framförallt på mål nr. 11, 12 och 13, men vad gör vi egentligen? FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande samarbete mellan det civila samhället, akademin och näringslivet är nyckeln för att uppnå dessa mål.

Om Globala målen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom.

Gro Harlem Brundtland, FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987  De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. I September 2015 antog FN:s medlemsländer 17 nya globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) som ska uppnås till år 2030. Agenda 2030  Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål.

Fn 17 globala hallbarhetsmal

FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. På FN:s toppmöte hösten 2015 beslutade världens ledare om 17 mål för hållbarhet. För att uppnå målen krävs ett helhetsgrepp. Det …

Fn 17 globala hallbarhetsmal

FN och världens ledare har beslutat om 17 mål och 169 delmål för att hantera de mest brådskande sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna inför år 2030. NCC välkomnar agendan och ser att vi är på rätt väg gällande våra erbjudanden men ser också att agendans mål kan användas för att 2016-07-08 Magnus Jeppsson, chef för energitjänster på Kraftringen, berättar om vårt arbete med effektivare energianvändning, som ett led i arbetet med FN:s globala hål KTH:s forskning och FN:s globala hållbarhetsmål Världen har antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030.

Fn 17 globala hallbarhetsmal

Syftet med dessa 17 mål är att utrota hunger och fattigdom, uppnå jämställdhet mellan könen och skydda vår planet från miljöförstöringar.
Vattenfall rattvik

Fn 17 globala hallbarhetsmal

FN hade mellan 2010 och 2015 åtta millenniemål för att minska fattigdom, hunger, barnadödlighet och hiv/aids samt skapa bättre utveckling, utbildning, hälsa och jämställdhet i världen.

Det yttersta målet är att utrota .. 24 okt 2020 FN:s globala hållbarhetsmål. I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17  Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling 2015 och innehåller 17 globala hållbarhetsmål. Målen syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet  Rent vatten och sanitet till alla är ett av målen i FN:s Agenda 2030.
Aldreomsorg engelska

vad ar resurs
euron mot kronan
parkeringsboter
styrelseprotokoll elektronisk signatur
din profil deals samsung
lonevaxla tjanstepension

År 2001 anslöt vi oss till Förenta Nationernas (FN) initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact, och deras tio principer om mänskliga rättigheter, arbete, 

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Globala målen De 17 målen är indelade i 169 delmål och medel med tillhörande indikatorer. På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål vart och ett av de 17 målen för hållbar utveckling både i Finland och globalt. I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom… Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål. Målen ska avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och jämlikhet.