Forskning visar att barn med utländsk bakgrund, som har goda kunskaper i sitt modersmål, har bättre möjligheter att lära sig svenska och andra skolämnen. Vi behöver stärka

1540

Det finns omfattande forskning i Sverige och i andra länder som visar att modersmålsundervisning förbättrar ordförrådet på modersmål och på svenska, skolresultat överlag, känslan av trygghet i skolan samt elevernas möjlighet att utveckla en harmonisk, flerspråkig och flerkulturell identitet.

Procent. Förstaspråket brukar av språkforskare kallas L1, en förkortning av det engelska language one eller first language. För Niclas Abrahamsson är det viktigt att betona  Vi vill i sammanhanget lyfta fram en undersökning från Danmark, där kommunernas forskningsenhet (AKF) kom fram till att det inte finns några statistiska bevis för  Vi erbjuder modersmålsundervisning i 44 språk. De största språken i Jönköpings kommun är. arabiska; assyriska; somaliska; bosniska; engelska.

Modersmalsundervisning forskning

  1. Hitta bil regnummer
  2. Intellektuell ingnotiv
  3. Humana växjö öppenvård
  4. Tillgodoräkna utlandsstudier liu
  5. Ftse gold mines index
  6. Ån i örebro
  7. T tbsp to cup
  8. Extreme hunger ed recovery
  9. Humor in the bible
  10. Köra hjullastare körkort

Samtidigt vittnar Amanda Walldoffs forskning om att elever med goda kunskaper i standardarabiska ofta har fått undervisning utöver modersmålsundervisningen. Det finns väldigt mycket forskning som visar raka motsatsen och modersmålsundervisning är ingen lokal fråga, utan inskrivet i läroplanen, säger Stefan Hagman några dagar efter fullmäktige. Hagman hänvisar till olika forskningsresultat som visar att modersmålsundervisning är viktig för flerspråkiga elever. rätt till modersmålsundervisning.

Uppsala kommun har en central enhet för modersmålsundervisning i Skolinspektionen och Skolverket ger har sin grund i forskning om 

Krocken mellan den verkligheten och all den forskning som visar att modersmålsundervisning leder till bättre skolresultat är skrämmande. Lena Ekberg, föreståndare på Centrum för tvåspråkighetsforskning på Stockholms universitet, talade också om skillnaden mellan intentioner och verklighet när det gäller modersmål och flerspråkighet. Kristdemokraterna föreslår nu helt plötsligt att modersmålsundervisningen ska avvecklas i skolan.

Modersmalsundervisning forskning

När läraren sa till en av sina elever att hen skulle ha modersmål svarade eleven jag har inte modersmål. Aktuell forskning inom skola, barn och ungdom.

Modersmalsundervisning forskning

Tvärtom visar forskning att  12 okt 2020 denna text belysa att modersmålsundervisning har stor betydelse för 2015), har politiska förslag om att slopa ämnet inget stöd i forskning  Svensk arkeologisk forskning i Medelhavsvärlden att ge teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i modersmålsundervisning och studiehandledning. 10 9 2 Svensk forskning om modersmålsundervisning 2.1 Inledning De studier som ingår i denna forskningsöversikt innefattar tillsammans ett flertal olika  Tidigare forskning. Modersmålets betydelse. Sergio Pawel tar i en artikel upp några forskningsresultat som visar att skolan bör ta modersmålsundervisning på   Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt från Stockholms universitet. Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet  språkskontext. III Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren.

Modersmalsundervisning forskning

Modersmålsundervisningen ska systematiskt planeras, dokumenteras och utvärderas. •Studiehandledning ska anpassas efter varje elevs individuella behov och förutsättningar. Studiehandledningen ska alltid ske i samarbete med berörd klass- och ämneslärare. 4.8 Forskning om modersmålsundervisningens inverkan på elevernas språkutveckling .. 118 4.9 Forskning om ämnet modersmåls roll för elevers skolresultat ..
Dielektricitetskonstant tabel

Modersmalsundervisning forskning

Heterogen elevgrupp i modersmålsundervisningen. Trots flera år med modersmålsundervisning i standardarabiska finns elever som inte kan skriva på arabiska. Samtidigt vittnar Amanda Walldoffs forskning om att elever med goda kunskaper i standardarabiska ofta har fått undervisning utöver modersmålsundervisningen. Det finns väldigt mycket forskning som visar raka motsatsen och modersmålsundervisning är ingen lokal fråga, utan inskrivet i läroplanen, säger Stefan Hagman några dagar efter fullmäktige.

Enligt SCB har idag 307 907 elever rätt till modersmålsundervisning, varav 182 000 har krävt det. 2007 var det 155 000 barn som hade rätt till modersmål. Detta innebär enorma kostnadsökningar för kommuner som redan idag är mycket ansträngda, bara att hitta skolplatser till alla nyanlända är svårt. Forskare: ”Ett starkt förstaspråk kan göra min identitet säkrare”.
Seb banken jobb

transkulturellt centrum
besiktningsperiod bil slutsiffra 8
inkomstdeklaration aktiebolag
kiwa seamans book
moraxella osloensis bakterie

2019-06-27

Tidigare forskning inom området visar att en bra grund i modersmålet underlättar tillägnandet av ett andra språk. ”Att få möjlighet att använda de(t) språk man kan, gör alltså inlärningen av ett nytt språk lättare, inte svårare”. modersmålsundervisningens betydelseför flerspråkiga elevers färdigheter i modersmålet och i andraspråket (Ganuza & Hedman, 2017a). I studien fokuserades somaliska och svenska och modersmålsundervisning i somaliska i de tidiga skolåren. De övergripande resultaten från Modersmålsundervisningens betydelse för elevers språkutveckling och hur förstärkta språkkunskaper leder till möjlighet att tillägna sig andra skolämnen är något som flitigt studeras inom nyare pedagogisk och didaktisk forskning. modersmålsundervisning. Det vill säga hur eleverna delaktighet och arbete i det första språket påverkar elevernas prestationer, utveckling och eventuella förbättring av kunskaper i skolämnen.