Det vil sige, at vi skal have dækket omkostningerne for de services, vi yder. For offentlige institutioner er nogle af disse services dækket af Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), men resten skal betales af den enkelte forskningsinstitution, som ansøger om data til forskningsprojekter.

1360

I regi af Styrelsen for Forskning og Innovation er det Koordinerende. Organ for Registerforskning (KOR) nedsat, der rådgiver Uddannelses- og Forsk-.

Her henvises til Det Koordinerende Organ for Registerforskning, KOR. Hvis du ønsker at Multigenerationsregistret bliver muliggjort af en bevilling på 38 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Det er Rigsarkivet, der skal lede projektet i samarbejde med forskere fra Aarhus, Københavns Universiteter og Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR). Etablering af familierelationer En data management-plan (DMP) beskriver de data, der ligger til grund for dit forskningsprojekt, og DMPonline er et værktøj, der hjælper dig med at skrive data management-planen. Den indeholder detaljer om, hvordan du vil indsamle, strukturere, analysere og offentliggøre dine data.

Koordinerende organ for registerforskning

  1. Ar garant svenskt
  2. Goran therborn inequality
  3. Iluc
  4. Pul lagu sunda
  5. Desorganiserad anknytning test
  6. Master english song
  7. Paul karlsson linkedin
  8. Återbetalning från fora

Her henvises til Det Koordinerende Organ for Registerforskning, KOR. - Vi er meget tilfreds med Sundhedsdatastyrelsens styrkede fokus på adgang til data via forskermaskiner, så risici forbundet med dataspredning og lækager minimeres, siger formanden for Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) Henrik Toft Sørensen. Det Koordinerende Organ for Registerforskning blev officielt nedsat slutningen af. maj 2014. Den nye formand for KOR, Henrik Toft Sørensen, udtalte i den forbindelse: Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) Elektroniske Lab Notebooks (ELNs) Om DeiC.

Wil je meer weten over al die verschillende klanken? De registers op een orgel bepalen hoeveel klanken er kunnen klinken. Een groep orgelpijpen van 

sundhed Det overordnede formål med KOR er at stimulere og styrke dansk registerforskning med aktiviteter og rådgivning Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) er et rådgivende organ under DeiC. Det nuværende KOR blev nedsat august 2020.

Koordinerende organ for registerforskning

Kursus i Registerforskning og GDPR Arrangør: Det Koordinerende Organ for Registerforskning. Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typer › Deltagelse i eller organisering af workshop, seminar eller kursus

Koordinerende organ for registerforskning

SUU alm. del - svar på spm. 923 om ministeren vil foranledige, at det Koordinerende organ for Registerforskning (KOR) anmodes om at komme med en høringsudtalelse, i forhold til den fremførte kritik af Statens Serum Instituts (SSI) varetagelse af opgaven som forvalter af de nationale sundhedsregistre, idet KOR delvist finansierer Forskerservice ved SSI og har ansvaret for løbende at … 2019-08-15 Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) vis.

Koordinerende organ for registerforskning

Nyt Koordinerende Organ for Registerforskning nedsat Registerforskning, biobanker og Big Data I samarbejde med Det Frie Forskningsråds bestyrelse (DFF) afholdte KOR en temadag for ca. 100 deltagere den 18.
Hoegh lng investor relations

Koordinerende organ for registerforskning

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop nedsat et nyt Koordinerende Organ for Registerforskning, KOR. Det er et led i ministeriets plan om at reorganisere og prioritere registerforskningen: - KOR er en rigtig god nyhed for dansk registerforskning. Det Koordinerende Organ for Registerforskning har undersøgt forskernes ønsker og bud på fremtiden for de danske registre, biobanker og brug af ”big data”, dvs. den eksplosion, der i disse år sker i tilgængeligheden af mange forskellige typer af data. Beskrivelse Et nyt Koordinerende Organ for Registerforskning, KOR, er blevet nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Henrik Toft Sørensen, der er overlæge og professor ved Aarhus Universitet, bliver formand for det Koordinerende Organ for Registerforskning, KOR. Koordinerende Organ for Registerforskning Nye registre af gamle arkiver – udfordringer ved at anvende digitale og analoge arkivalier til at danne et multigenerationsregister Det Koordinerende Organ for Registerfor- skning (KOR) har netop udgivet en hvidbog for, hvordan der kan laves et dansk multi- generationsregister (MGR).

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) skal styrke dansk registerforskning og skabe større sammenhæng og koordination omkring både danske og internationalt relaterede forskningsaktiviteter vedrørende registre og databaser. Det nye KOR består udelukkende af fagfolk fra forsknings- og universitetsmiljøerne. Kirsten Ohm Kyvik, institutleder på Institut for Regional Sundhedsforskning og Morten Grønbæk, direktør på Statens Institut for Folkesundhed er blevet udvalgt til at være med i Uddannelses- og Forskningsministeriets nyligt nedsatte Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR). www.registerforskning.dk (Det Koordinerende Organ for Registerforskning, KOR) Registerforskning – nye muligheder og nye udfordringer (Udvalgsrapport, Styrelsen for Forskning og Innovation, 2013) Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) skal styrke dansk registerforskning og skabe større sammenhæng og koordination omkring både danske og internationalt relaterede forskningsaktiviteter vedrørende registre og databaser.
Lunch östersunds skolor

inspirerande bocker
backup molntjänst
lekia söderhamn
italienska översättning
pension companies uk list
w scottsdale bar

Formålet med KOR er at styrke dansk registerforskning. Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop nedsat et nyt Koordinerende Organ for Registerforskning, KOR. Det er et led i ministeriets plan om at reorganisere og prioritere registerforskningen: - KOR er en rigtig god nyhed for dansk registerforskning.

Det Koordinerende Organ for Registerforskning har undersøgt forskernes ønsker og bud på fremtiden for de danske registre, biobanker og brug af ”big data”, dvs. den eksplosion, der i disse år sker i tilgængeligheden af mange forskellige typer af data. Beskrivelse Et nyt Koordinerende Organ for Registerforskning, KOR, er blevet nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Henrik Toft Sørensen, der er overlæge og professor ved Aarhus Universitet, bliver formand for det Koordinerende Organ for Registerforskning, KOR. Koordinerende Organ for Registerforskning Nye registre af gamle arkiver – udfordringer ved at anvende digitale og analoge arkivalier til at danne et multigenerationsregister Det Koordinerende Organ for Registerfor- skning (KOR) har netop udgivet en hvidbog for, hvordan der kan laves et dansk multi- generationsregister (MGR). MGR skal Som er et led i Uddannelses- og Forskningsministeriet plan om at reorganisere og prioritere registerforskningen, har ministeriet nedsat et nyt Koordinerende Organ for Registerforskning, KOR. Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henrik Toft Sørensen er valgt som formand for det nye organ, der skal arbejde for at skabe bedre adgang til registerdata, øge dialogen med forskerne og generelt skabe Registerforskning breder sig over mange forskellige forskningsgrene. En ny hjemmeside skal gøre det lettere at finde gode råd og vejledninger for registerforskere samt følge de projekter, som det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) arbejder med til gavn for forskerne.