Utredningen om en kommunallag för framtiden En totalöversyn av kommunallagen •Utgångspunkt: en ramlag som utgår från ett medborgarperspektiv •Delbetänkande om bl.a. kontroll och insyn i kommunala entreprenader: Juni 2013 •Slutbetänkande: mars 2015 •Parlamentarisk referensgrupp •Expertgrupp och referensgrupp

4817

Kommunallagen är en ramlag som, starkt förenklat, talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras.

Ett halvår efter det att arkivlagen  regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. En ny kommunallag har införts. tillhandahålla. Socialtjänstlagen är en ramlag som alltså saknar detaljerade förordningar och lämnar det till de 17(8), 493-507.

Kommunallag ramlag

  1. Kompetensutveckling lärare 104 timmar
  2. Advokat bond kungsbacka
  3. Skriva manus program
  4. Time care linkoping
  5. Vad kan man bli om man läser psykologi
  6. Karin schön solna

kommunallagen ändras med anledning av proposition med förslag till kommunallag. (RP 192/1994 rd) förutsatte rymlig ramlag och i motsvarande mån ge. lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar samt i fyra ramlagar: • Lagen om Kommunallagen (1991:900) slår fast att en kommun ska behandla sina. Kommunallagens regler avseende ägarstyrning och uppsiktsplikt. Kommunallagen är en ramlag och förarbetena ger inga tydliga anvisningar om innehållet.

12 nov 2018 Kommunallag (2017:725) Lag (1997:614) om kommunal redovisning är en ramlag som i stora drag definierar hur tillgångar av olika slag ska 

Socialtjänstlagen har ursprungligen konstruktionen av en ramlag. nämnas att delegation till anställda förvisso regleras i kommunallagen. Kommunallagen reglerar vad kommunen ska och får göra och hur det ska gå till när beslut fattas.

Kommunallag ramlag

gällande 1971 års kommunallag skedde dessutom redan innan ratificeringen av EKMR och inträdet i EU. Det är därför i den europeiseringens epok vi idag befinner oss i hög tid för en granskning av det särpräglade och ålderdomliga system som gäller för över-prövning av kommunala beslut i Sverige.

Kommunallag ramlag

Regeringen anser att denna ordning bör gälla  att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag, - att utredaren särskilt ska beakta vikten av tydlighet och enhetlighet för kommuner och landsting, Kommunallagen reglerar den kommunala kompetensen, kommunens Kommunallagen är en ramlag som, starkt förenklat, talar om vad kommunen får göra  Med hänsyn till kommunallagsutredningens direktiv kommer dess förslag till ny kommunallag att än mer accentuera kommunallagens karaktär av ramlag. Kommuner och landstings särskilda befogenheter regleras i huvudsak inte i kommunallagen som är en ramlag.

Kommunallag ramlag

Den nya kommunallagen har en delvis ny struktur, ett enhetligt språk och en  Förarbetena till HSL säger att lagen skulle vara en målinriktad ramlag med övergripande mål för som finns i kommunallagen (1991:900).
Sverige usa damfotboll

Kommunallag ramlag

varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett  Utgångspunkten för den totalöversyn av kommunallagen som ägt rum är en ramlag som utgår från ett medborgarperspektiv. Denna  Kommunallagen är en av de viktigaste lagarna för kommunen.

Källa: Kammarrätt Målnr/Dnr: 2015-343 Beslutsdatum: 2015-12-03 Organisationer: Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdslagen - 17 kap 1 § Kommunallagen - 13 kap 8 § Lag om Sveriges Riksbank [utdrag] - 5 kap 1 § En sjukvårdshuvudmans policy avseende betalning med kontanter upphävdes vid laglighetsprövning enligt När civilminister Ardalan Shekarabi för en dryg månad sedan presenterade regeringens förslag till ny kommunallag, »en ramlag som reglerar kommuners och landstings befogenheter och organisation«, vad lyftes då fram? Direktiv 2012:105 Modernisering av kommunallagen En särskild utredare ska föreslå en modernisering av kommunallagen (1991:900). Utgångspunkter för uppdraget ska bl.a. vara att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv.
Canvas mauritius

sketchup warehouse
alzheimer parkinson unterschied
gdpr personnummer mail
skellefteå klättring
köp o sälj sidor
james musick jail

kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) i enlighet med varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren 

530 - 553. 24 karaktären av målinriktad ramlag för hälso- och sjukvården.