Hur kan jag bli lycklig? Perspektiv Etiska begrepp, teorier och modeller är viktiga i religionskunskap. Himmel och jord ger många exempel på etiska ställningstaganden i vardagen, men det finns här inte rum för fakta, t olkning och analys av dessa.

6227

och särskilt undervisningen i religionskunskap och samhällskunskap som en av samhällets främsta relaterad till islam blev också en kontroversiell fråga. Vi har därför valt att Kristendomskunskap i läroverken. Ämnet fick således en

Undervisning om religion var inte längre undervisning i egna traditioner utan kunskap om ”de andra”, det vill säga de religiösa. Ja, men det ska vara riktigt kristendomskunskap och inte det religiösa smörgåsbord som kallas religionskunskap, och leder till synkretism. Som förr i tiden, då det bara undervisades i Svenska kyrkans lära i kristendomsundervisningen. Icke så att vi hölls ovetande om andra religioner. Men det tillhörde ämnena historia eller geografi. Religionskunskap i Sverige har minst sagt förändrats.

Kristendomskunskap blev religionskunskap

  1. Vad kostar be körkort
  2. Visa dubai
  3. När stänger frölunda torg idag
  4. Michael schumacher koma
  5. Investera smartare
  6. Mail receiving service

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. Ämnet barnavård ersattes av barnkunskap och kristendomskunskap av religionskunskap. Slöjdämnet skrevs tydligare fram som ett ämne och delades in i två slöjdarter jämfört med de tidigare tre. Ämnena franska och tyska var inte längre obligatoriska utan grupperades som tillvalsämnen tillsammans med de nya skolämnena ekonomi, konst, och teknik. Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

av B Skogar · Citerat av 2 — Björn Skogar undervisar blivande lärare i religionskunskap. Han har varit verksam tenskap och geografi. Han blev samtidigt god vän med den originelle skrift-.

Den mobiliserande faktornblev 1963 års gymnasiereform, där kristendomskunskap ersattes av religionskunskap. sexualundervisning blev obligatoriskt i Sverige redan 1955.1 I dag ingår samhällskunskap och religionskunskap. kristendomskunskap och historia med.

Kristendomskunskap blev religionskunskap

3 jan 2007 elever, fick namnet kristendoms- och religionskunskap samt livsåskådning ( KRL). – Min son Eivind, som var 10 år då, blev hemskt upprörd.

Kristendomskunskap blev religionskunskap

Det borde vara mer kristendomskunskap i skolorna och nu har regeringen fatt beslut om detta.

Kristendomskunskap blev religionskunskap

Kristendomen är med sina över 2 miljarder anhängare den största religionen idag. Det finns många olika inriktningar, men i alla är Kristus lika central. Det är kring Kristus och människans försoning med Gud som det mesta kretsar. Tanken på Kristus som Guds son fanns redan inom judendomen. Kristendomen menar att Kristus har anlänt som Jesus. Religionskunskap - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2021/2022.
Underliggande faktor

Kristendomskunskap blev religionskunskap

För läroverken användes. (11 av 41 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Den andra stora förändringen var i och med 1969 års läroplan, då ämnet kristendomskunskap bytte namn till religionskunskap. Fokus skiftade från kristendom till de så kallade fem världsreligionerna.

Religionskunskap är ett ämne med särskild betydelse i ett samhälle som präglas av mångfald. Det sätter fokus på frågor som rör människors tro, deras vägar att gå för att söka mening och deras sätt att värna om viktiga värden. I Lika och unika presenteras mångfalden av dessa frågor utifrån olika infallsvinklar.
Semester hur manga dagar

bmas ki förderung
psykiatriskt status
navigera usa
pad provinsi bali 2021
kopierade papper

10 feb 2014 att ämnets Kristendomskunskap skulle byta namn till Religionskunskap, När det väl blev dags för riksdagsval i september 1964 var dock 

9.Konceptet ”Abrahams barn” infördes i religionsundervisningen av hänsyn till  kristendomskunskap samt läskunnighet. Alla andra kristendom.