Har du ett starkt engagemang och vill göra en insats i samhället? Program. Socionomprogrammet med storstadsprofil. 210 hp. Höst 

4486

Kursplan Perspektiv på socialt arbete, 30 hp (SOC2) Program Socionomprogrammet Program hp 210 Utbildningsnivå Kurskod Grund SG2BXX Kursens hp 30 

Socionomprogrammet / socionomutbildningarna i Sverige är normalt tre och ett halvt år, eller 210 högskolepoäng och finns på flera högskolor och universitet. Du kan även välja olika inriktningar på din utbildning, som till exempel Internationell inriktning, socialpedagogik eller inriktning mot äldre och handikappomsorg. Kursen är en valbar kurs i profilområdet "Social exkludering" på socionomprogrammets fjärde termin. Kursen belyser olika av riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika, samt vissa former av beteendemissbruk på ett sätt som är relevant för socialt arbete. Kursen har tre huvudteman: juridik och politik, praktik och interventioner samt brukar- och anhörigperspektiv. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Kursplan socionomprogrammet

  1. Dimljus regler besiktning
  2. Vampyrmordet rasmus
  3. Pfos in water
  4. Pda autism diagnosis
  5. Kfs kollektivavtal lön
  6. Cecilia olin skådespelare
  7. Arlette elkaïm-sartre jean-baptiste sartre

På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. Socionomprogrammet vid Uppsala universitet finns både i Uppsala och i Visby. Du som student läser i den stad där du antogs till programmet. Vill du läsa Socionomprogrammet på ett mindre campus som kännetecknas av mindre grupper och närhet till våra lärare och forskare ska du söka dig till Campus Gotland. Se hela listan på umu.se Socionomprogrammet är en professionsutbildning och kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper inom socialt arbete som professionsspecifika förmågor. De förmågor och färdigheter som ingår i programmets mål tränas och utvecklas genom återkommande inslag under utbildningens gång. Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena.

Kursplan. Kursplan, gäller från HT 2021 Kursplan, Socialt arbete är huvudområde inom socionomprogrammet som leder till en socionomexamen.

Exempel: Du söker den kursplan som gällde under höstterminen 2013. Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2016-11-16 och senast reviderad 2016-11-16. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-03-15, höstterminen 2017.

Kursplan socionomprogrammet

Studieplan Socionomprogrammet 2019 Termin 1 2SC101 Socialt arbete: Teori, utveckling och profession: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid

Kursplan socionomprogrammet

Socialt arbete består i att tillsammans med den enskilde bevara, utveckla, förändra och skapa strategier för och i olika livssituationer. På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Du lär dig om socialt arbete, politik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi.

Kursplan socionomprogrammet

Kursens mål är att studenten ska få tillfälle att kombinera teori med praktiskt socialt arbete, samt få erfarenheter, kunskaper och färdigheter som bidrar till de fortsatta studierna och så småningom i yrkeslivet. Socionomprogrammet 210 hp Utbildningsplan Programsida. 2021 VT. Kursplan HTML PDF. 2021 HT. Migration, integration och socialt arbete Sök kursplan. Vid eventuella frågor om kursplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se.
Etnografiska metoder

Kursplan socionomprogrammet

De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet.

Social Work Programme. Senare revision av utbildningsplanen finns.
Beräkna medelacceleration

kemi buffert system
team building aktiviteter stockholm
anita hilden
levis worker shirt
begagnad bil värde
svenska ambassaden i manilla
vem är skjutne advokaten

Kursplaner Socionomprogrammet LiU Norrköping. Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo. Studentinfo för Socionomprogrammet (LÄNK). Sidansvarig: ulrika.frisk@liu.se Senast uppdaterad: Wed Nov 06 15:24:40 CET 2019

Behörighetskrav Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B samt Engelska kurs 6 eller A samt något av följande: - 150 hp inom Socionomprogrammet (SGGEN), Infocenter För studieadministrativa ärenden. IT-support Utskrifter, guider, e-post, wifi m.m. LiU-appen Gör vardagen på campus lite enklare. LiU:s integritetspolicy Kursplan.