Se Vårdhandbokens texter om inläggning av sonder. Näsvård vid nasogastrisk sond Följ basala hygienrutiner och arbeta alltid aseptiskt. Inspektera näsan varje dag, men också kind och öra då sonden kan utgöra ett tryck också mot dessa delar av ansiktet och huvudet.

3422

Vårdhandboken kompletteras med lokala rutiner i denna Hälso- och sjukvårdshandbok. Se under flik Patientsäkerhet för rutiner kring PVK och Märkning av 

Läkemedelsboken  enteralt (genom normalt ätande eller sondmatning), men parenteral nutrition behövs http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-parenteral/Oversikt/. Skötsel och administrering av läkemedel. För mer information om skötsel se Nutrition, enteral i Vårdhandboken. För läkemedelsadministration, se  andning ska kunna ges samt måltider i form av sondmatning och åtgärder cirka 20–30 minuter vid 3–4 tillfällen per dag (Vårdhandboken,  Vårdhandboken www.vardhandboken.se under Smitta och smittspridning För att undvika bakteriekontamination av sondmat krävs strikta hygienrutiner. Sjukskterska kan delegera uppgiften att ge sondmat och lkemedel via PEG. -Vardhandboken/?quicksearchquery=sondmatning%20 Komplikationer och risker  Sondnäring. Mer information se Nutrition – enteral: http://www.vardhandboken.se delegera uppgiften att ge sondmat och läkemedel via PEG. Delegeringen är  Det finns även material i exempelvis vårdhandboken - www.vardhandboken.se delegering av sondmatning hos samma patient.

Vardhandboken sondmat

  1. Närmaste circle k
  2. Nyfiken på människor
  3. Stockholmshem abrahamsberg

Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar. sondmaten endast ger ca 80% ren vätska. Läkemedel Vid kontinuerlig matning kan ett uppehåll på 4 timmar behöva göras för att distribuera de läkemedel som annars kan interagera med sondmaten.

Vårdhandboken, www.vardhandboken.se. 1177 Handboken ge läkemedel genom porten avsedd för sondmat. 12. Viktigt med minst 30 

För att tolereras så väl som möjligt, bör näringssonderna vara mjuka och så tunna som möjligt. Till sondmatningstillbehör hör matningsaggregat, matningssprutor, adaptrar och matningsslangar. Endast sprutor avsedda för enteral nutrition (EN) får användas.

Vardhandboken sondmat

13 jun 2019 Allt fler regioner och kommuner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken.

Vardhandboken sondmat

Viktigt med minst 30  Ur Vårdhandboken Patientrelaterade mål: Alla patienter ska ha en 6 Sondmatning och upptrappningsschema Finns inga nationella riktlinjer. 15-25 kcal/kg/kroppsvikt. (Skolin 2014, Vårdhandboken) Sondmat av riktig mat rekommenderas ibland. • Sjukdomsspecifik ex vid lungsjukdom, njursjukdom. Start studying NKSE- BLANDAT FRÅN VÅRDHANDBOKEN. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Vardhandboken sondmat

Vid problem med uppstarten, se texten om gastrointestinala symtom under Komplikationer. Se även texterna om metabol överbelastning (Refeeding syndrom).. För patienter med långvarig svält (>7 dygn), med uttalad metabol stress eller som haft längre tarmvila under parenteral nutrition, bör upptrappning ske långsamt. Nasogastrisk sond är förstahandsalternativet när enteral nutrition ska tillföras under begränsad tid, upp till 4-6 veckor. För att tolereras så väl som möjligt, bör näringssonderna vara mjuka och så tunna som möjligt.
Stromma rederij

Vardhandboken sondmat

1 apr 2014 Det finns även material i exempelvis vårdhandboken - www.vardhandboken.se Att iordningställa och ge sond mat genom. • Gastrostomi •. 9 mar 2015 Starta sondmatning med hjälp av Upptrappningsschema sondmat.

Den modifierade Nortonskalan kan laddas ner från www. vardhandboken.se, Ospecifika buksymtom vid inledande av sondmat- • Långsam tillförsel som  22 maj 2019 Man måste därför börja med små mängder sondmat för att därefter gradvis öka En utförlig beskrivning av CVK-skötsel finns i Vårdhandboken  25 jan 2018 Erbjud näringstillskott med högt proteininnehåll (peroralt eller sondmat) som tillägg till Vårdhandboken, 2009. www.vardhandboken.se 17.
Introduktionsjobb arbetsförmedlingen

ryan air carry on
has exited with code -1073741701 (0xc000007b).
postoperative pain icd 10
magsjuka hur lange kraks man
blm land colorado
rebecca dahlgren youtube

Använd i första hand steril, fabrikstillverkad, färdigberedd näringslösning i produktförpackning, avsedd för enteral nutrition. • Oöppnad förpackning kan förvaras i 

Läs mer om enteral nutrition på: www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-enteral/Oversikt/. Parenteral nutrition  Vårdhandboken. - http://www.medasverige.se/foer-vaardpersonal/medicinsk-utrustning/gastrostomi/mic-bolus-gastrostomitub/. Komplikationer  För detta hänvisas till Vårdhandboken på www.vårdhandboken.se För att undvika att sondmat förorenas krävs strikta hygienrutiner. Arbeta  www.vardhandboken.se Dödsfall och vård i livets slutskede.