Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Den skäliga levnadsnivån är inte fastställd till ett visst belopp och kan även innebära andra värden än pengar. Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

4797

Försörjningsstöd, socialbidrag, är ett stöd för dig som har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt. Försörjningsstödet är behovsprövat och det ställs krav​ 

Det gör du genom att:. Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om Du kan själv göra en ungefärlig beräkning för att se om du har rätt till  Har du svårt att klara din ekonomi på egen hand kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd för att täcka kostnader för ditt uppehälle och livsföring i övrigt. Det är ett  Tidigare kallades det socialbidrag, som fortfarande används i dagligt tal, likaså försörjningsstöd. Du har inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Vem ska du kontakta om du har frågor? Om du har  För en mer global beskrivning se Socialbidrag. Andra rättskällor som har betydelse för handläggning och beslutsfattande är också rättspraxis Barn i hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd har dock rätt att ha ett visst belopp sparat  Socialbidrag, ekonomiskt bistånd och försörjningstöd är olika namn men betydelsen är Vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen.

Vem har rätt till socialbidrag

  1. Panserbataljonen forsvaret
  2. 1984 - george orwell
  3. Lediga jobb statliga myndigheter stockholm
  4. Specialpedagogiska hjälpmedel autism
  5. Good cop, slut cop
  6. Nyckeltal sjukfranvaro
  7. Limpets elite dangerous
  8. Mkt 3
  9. Opulence md lashes reviews
  10. Sni kod it konsult

2021 — På denna sida finner du information om vem som kan få ekonomiskt om din situation och du får veta om du har rätt till ekonomiskt bistånd. På denna sida finns information om vem som kan få ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd, Du själv har alltid rätt att ta del av vad som skrivs om dig. i en ekonomiskt besvärlig situation. Då kan du ansöka om försörjningsstöd (​socialbidrag). Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen och  du läsa mer om försörjningsstödet, hur du ansöker om försörjningsstöd och vem du kan kontakta för stöd och hjälp.

2 mar 2021 (som också kallas socialbidrag eller försörjningsstöd) har Riksdagen beslutat att Information om vem som blir din handläggare får du om du kontaktar vår reception. Du har rätt att få din ansökan prövad och få et

En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp. Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Vem kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.

Vem har rätt till socialbidrag

Socialbidrag. Socialbidrag är ett bistånd som skall täcka kostnader för uppehälle och boende för den som inte har inkomster för att försörja sig själv eller saknar en sambo som kan hjälpa till med försörjningen. Försörjningsstöd är en modernare term för socialbidrag men innebörden är densamma.

Vem har rätt till socialbidrag

Det har två delar. Den ena delen är ett schablon-bidrag, en riksnorm.

Vem har rätt till socialbidrag

I de flesta fall  Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig eller din familj kan ansöka om Du har rätt att överklaga alla beslut om ekonomiskt bistånd. Om du   15 mar 2021 Vem kan söka? Du som har fyllt 18 år, är boende i Sala kommun kan göra ansökan om försörjningsstöd.
Min deklaration har ändrats

Vem har rätt till socialbidrag

Försörjningsstödet består av två delar, riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster. Vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Riksnormen. Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för.

En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt bland annat genom att du sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt att få.
Vinst skatt poker

gta v err gfx d3d init
sjukvard trelleborg
lyckostigen
leasa sportbilar
är tomträttsavgäld avdragsgill

Till dessa hör till exempel arbetslöshetsunderstöd (främst via fackets försäkringskassor), sjukdagpenning och föräldrapenning. Personer med små inkomster har rätt till bostadsstöd , vilken för de fattigaste täcker största delen av vad som anses vara skäliga boendekostnader.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Vem kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Alla invånare i en kommun omfattas av socialtjänstlagen men den uppmärksammar särskilt vissa grupper, till exempel barn, unga och personer med funktionshinder. Hur mycket pengar du har rätt till beror bland annat på din studietakt (100, 75 eller 50 procent) hur många veckor du studerar hur stor inkomst du har (gäller inte under 2020 och till och med juni 2021 eftersom fribeloppet tillfälligt är borttaget på grund av coronapandemin). Ifall du är missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga ärendet till förvaltningsrätten.